ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Dzięki realizacji licznych inwestycji i modernizacji sieci kanalizacyjnej uległ poprawie wskaźnik awaryjności sieci kanalizacyjnej w stosunku do gmin w grupie porównawczej. Duże znaczenie w tym obszarze odgrywa aktywność gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych oraz realizacja inwestycji drogowych

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, w obszarze infrastrukturalnym należy zwrócić uwagę na brak rentowności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Warto zauważyć zmianę jaka nastąpiła w skali tego zjawiska. Jak wynika z danych przedstawionych w zakładce Infrastruktura i gospodarka komunalna w 2022 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie nie bilansował się, jednakże w porównaniu do 2021 r. luka finansowa w zakresie systemu zmniejszyła się znacząco (o ponad 2,6 mln zł). Wpłynęło to na poprawę średniego wyniku 3-letniego z 60,87% (za okres 2019-2021) do 75,86% (za okres 2020-2022).

Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA