gminne Jednostki pomocnicze i organizacyjne

wydatki na administrację publiczną w 2022 r.

18 489 847

+14,22%

do roku 2021

urząd Gminy Michałowice

Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu

Statut gminy michałowice

Statut przyjęty uchwałą Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. z późn. zm. W 2018 r. ogłoszono treść jednolitą statutu.

W 2022 r. Rada Gminy nie dokonała zmian w treści Statutu Gminy Michałowice.

regulamin organizacyjny urzędu Gminy

W 2022 r. wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice, który został przyjęty zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Michałowice, a następnie został zmieniony zarządzeniem Nr 214/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

regulamin pracy urzędu Gminy

W 2022 r. wprowadzono nowy Regulamin Pracy Urzędu Gminy Michałowice, który został przyjęty zarządzeniem Nr 134/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Michałowice.

zatrudnienie w urzędzie gminy Michałowice w 2022 r.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Michałowice, według stanu na 31.12.2022 r., wynosiło 103 pracowników, w tym 91% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. Średnie zatrudnienie w ciągu roku wynosiło natomiast 96,6 etatu. 

urząd w liczbach

27 408

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2022 r.

26 172

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2022 r.

1 345

zawartych umów w 2022 r. 

118

spotkań Wójta odbytych z mieszkańcami Gminy w 2022 r.

w tym:

7 603

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie (e-Puap i e-mail)

w tym:

997

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

Ponadto, w Urzędzie Gminy Michałowice wydano 9.690 decyzji, największy udział w tej liczbie miał Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji (8.827). Działalność tej komórki organizacyjnej opierała się również w dużej mierze na przyjmowaniu: deklaracji w zakresie odpadów komunalnych (2.641), informacji w zakresie podatku (1.305), deklaracji w zakresie podatku (336), podpisywaniu umów na zaopatrzenie w wodę (281) oraz odprowadzanie ścieków (358) oraz przygotowywaniu wezwań (261). 

W roku ubiegłym wydano 734 zaświadczenia, a 58% z nich wydanych zostało przez Referat Planowania Przestrzennego. Zaświadczenia te dotyczyły przeznaczenia działki w MPZP (130), rewitalizacji (234), ostateczności decyzji (46) oraz zgodności z planem (13). Łącznie w urzędzie wydano też 498 pełnomocnictw i upoważnień.

Jednostki pomocnicze gminy

Sołtys: Elżbieta Biczyk

Sołectwo Nowa Wieś


Sołtys: Elżbieta Biczyk

Sołtys: Barbara Budzyniak

Sołectwo Opacz Mała


Sołtys: Barbara Budzyniak

Sołtys: Edward Chruściak

Sołectwo Suchy Las


Sołtys: Edward Chruściak

Sołtys: Grażyna Grabka

Sołectwo Opacz-Kolonia


Sołtys: Grażyna Grabka

Przewodniczący Zarządu: Michał Jeżewski

Osiedle Komorów


Przewodniczący Zarządu: Michał Jeżewski

Sołtys: Artur Kostera

Sołectwo Komorów


Sołtys: Artur Kostera

Sołtys: Magdalena Krajnik-Partyka

Sołectwo Reguły


Sołtys: Magdalena Krajnik-Partyka

Sołtys: Zdzisław Krupa

Sołectwo Pęcice Małe


Sołtys: Zdzisław Krupa

Przewodnicząca Zarządu: Agnieszka Lenard

Osiedle Michałowice


Przewodnicząca Zarządu: Agnieszka Lenard

Sołtys: Bartosz Lewandowski

Sołectwo Sokołów


Sołtys: Bartosz Lewandowski

Przewodniczący Zarządu: Paweł Łąpieś

Osiedle Granica


Przewodniczący Zarządu: Paweł Łąpieś

Sołtys: Tomasz Malinowski

Sołectwo Michałowice


Sołtys: Tomasz Malinowski

Sołtys: Waldemar Widlicki

Sołectwo Pęcice


Sołtys: Waldemar Widlicki

Jednostki organizacyjne gminy

Gminne przedszkole


Michałowice ul. Szkolna 13


Dyrektor: Renata Bontron 

Zatrudnienie w 2022 r.: 44 pracowników

szkoła podstawowa im. jana pawła II


Michałowice ul. Szkolna 15


Dyrektor: Magdalena Fimowicz-Wasiak 

Zatrudnienie w 2022 r.: 132 pracowników

Zespół szkolno-przedszkolny im. mikołaja kopernika


Nowa Wieś ul. Główna 96 


Dyrektor: Jadwiga Jodłowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 111 pracowników

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej 


Komorów ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 


Dyrektor: Edyta Pająk  

Zatrudnienie w 2022 r.: 136 pracowników

Gminny ośrodek pomocy społecznej


Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 


Dyrektor: Iwona Radzimirska

Zatrudnienie w 2022 r.: 37 pracowników

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 


Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 


Dyrektor: Ewa Wierzgała 

Zatrudnienie w 2022 r.: 14 pracowników

gminna biblioteka publiczna im. zbigniewa herberta 


Michałowice ul. Raszyńska 34 


Dyrektor: Ewa Kisiel 

Zatrudnienie w 2022 r.: 7 pracowników

gminna biblioteka publiczna im. marii dąbrowskiej


Komorów ul. Kraszewskiego 3


Dyrektor: inż. Katarzyna Walichnowska 

Zatrudnienie w 2022 r.: 8 pracowników