ocena ogólna - GOSPODARKA

Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej -  GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Analiza aktywności gospodarczej Gminy Michałowice na tle gmin o podobnych parametrach wskazuje, że pod względem wielu analizowanych parametrów Gmina Michałowice jest liderem. Gmina Michałowice wygrywa biorąc pod uwagę wskaźnik aktywności gospodarczej mieszkańców, który przekłada się na również najwyższy poziom uzyskiwanych wpływów z tytułu PIT i CIT. Znacząco zwiększyła się liczba wpisów do rejestru REGON, przy jednoczesnym bardzo niewielkim wzroście wypisów z tego rejestru. Zmniejsza się również poziom bezrobocia mieszkańców Gminy.  Gmina Michałowice podejmuje również aktywne działania w celu zwiększenia powierzchni Gminy objętej planami miejscowymi.

Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA