ocena ogólna - EDUKACJA

Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Michałowicka oświata kolejny rok z rzędu może pochwalić się wysokim poziomem i standardem nauczania. Gmina Michałowice osiągnęła po raz kolejny bardzo sprzyjającą sytuację wskaźnika liczebności oddziałów w szkołach podstawowych. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach Gminę charakteryzuje wysoki wskaźnik skolaryzacji przedszkolnej (112,18% za lata 2020-2022). Wskaźnik skolaryzacji szkolnej również charakteryzuje się ponad 100% wartością w ostatnich 3 latach. Ww. wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił z poziomu 19.001,65 liczone jako średnia z lat 2018-2020) do poziomu 21.416,30 zł (liczone jako średnia z lat 2020-2022). Niewielka zmiana na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła w zakresie wysokości uzyskiwanej subwencji oświatowej, co finalnie przekłada się na spadek pokrycia wydatków oświatowych subwencją ogólną i konieczność finansowania zadań oświatowych ze środków własnych.

Wskaźniki w obszarze EDUKACJA*

*wskazać należy, że w zakresie wartości wskaźników przedstawionych w tabeli powyżej a wartości wskaźników przedstawionej w zakładce Edukacja występują rozbieżności wynikające z odmiennego sposobu kalkulacji poszczególnych parametrów. W celu porównania sytuacji Gminy Michałowice do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju zastosowano kalkulację opartą o średnią z 3 poprzednich lat, jak również uproszczone założenia metodologiczne, które gwarantują możliwość porównywania danych pomiędzy jednostkami (brak dostępu do szczegółowych danych jednostek porównawczych wymusza konieczność zastosowania uproszczeń w modelu danych).