OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA

Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Michałowice w analizowanym okresie była po raz kolejny liderem pod względem wysokości uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Na tle grupy porównawczej, znacząco poprawił się wskaźnik salda migracji (w latach 2018-2020 saldo migracji wynosiło 11, zaś za lata 2020-2022 wyniosło 30,8), to świadczy o wysokiej atrakcyjności Gminy jako miejsca do zamieszkania. Potwierdzają to również dane demograficzne, z których wynika dynamiczny wzrost liczby mieszkańców Gminy, który następuje od kilku ostatnich lat.  W aspekcie demograficznym warto z kolei zwrócić uwagę na strukturę mieszkańców Gminy (spadek udziału mieszkańców w wieku kreatywnym i wzrost udziału mieszkańców w wieku poprodukcyjnym).

Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA