ocena ogólna - BUDŻET

Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Michałowice jest liderem w grupie porównawczej pod względem sytuacji finansowej. Najważniejszym wskaźnikiem finansowym decydującym o pozycji Gminy w tym obszarze jest wskaźnik zadłużenia długoterminowego na mieszkańca, który z roku na rok znacząco maleje, a dodatkowo w ostatnim analizowanym okresie (2020-2022) był najniższy w grupie porównawczej. Dług Gminy Michałowice w 2020 r. został całkowicie spłacony, a w latach 2021-2022 Gmina nie zaciągnęła nowego długu.  Najważniejszy parametr finansowy świadczący o bezpieczeństwie finansowym i zdolności kredytowej JST plasuje Gminę Michałowice na bardzo wysokiej pozycji względem gmin w grupie porównawczej. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 21%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Stąd należy uznać, że Gminę Michałowice charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego. 

Wskaźniki w obszarze BUDŻET