OCENA OGÓLNA

Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej  - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Michałowice porównywana jest do 140 gmin wiejskich, będących strefami zewnętrznych obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Do grupy porównawczej Gminy Michałowice należą m.in. Gmina Raszyn, Nadarzyn, Stare Babice, Izabelin, Jabłonna, Wieliszew, Czosnów czy Celestynów. Kolejny rok z rzędu, ocena stanu Gminy na tyle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako bardzo dobra, bowiem we wszystkich analizowanych obszarach sytuacja Gminy w analizowanym okresie była sprzyjająca lub bardzo sprzyjająca.

Jako filar działalności Gminy Michałowice wskazać należy: