ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

obszary Zarządzeń WÓJTA GMINY 

W 2022 r. Wójt Gminy Michałowice wydała w sumie 324 zarządzenia, z czego 1 zarządzenie zostało anulowane. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez wójt odnosiła się do obszaru finansowego (33%). Zarządzenia te przede wszystkim dotyczyły wprowadzania zmian w obrębie uchwały budżetowej czy planie finansowym Urzędu Gminy.


Drugim, z najczęściej poruszanych przez wójt obszarów, były zamówienia publiczne (30%). Na ich mocy przeprowadzano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej. 


Znacząca część zarządzeń dotyczyła też organizacji Urzędu i Gminy (14%). Na ich podstawie m. in. wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice, a także nowy Regulamin Pracy Urzędu Gminy Michałowice.

Często poruszanym zagadnieniem była również oświata (8%), wydane zarządzenia odnosiły się do awansu zawodowego nauczycieli, bądź aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla placówek edukacyjnych. W ubiegłym roku znaczna część zarządzeń powiązana była też ze wsparciem dla obywateli Ukrainy i realizowanego w jego ramach Funduszu Pomocy (5%).

Wykaz zarządzeń Wójta Gminy