REALIZACJa UCHWAŁ RADY GMINY

obszary UCHWAŁ RADY GMINY

W 2022 r. Rada Gminy Michałowice podjęła 109 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym (30%). Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej czy ustalania wartości stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.


Drugim, najczęściej poruszanym na sesjach Rady obszarem była gospodarka komunalna (13%). 


Spora część uchwał odnosiła się także do spraw z zakresu geodezji (10%) oraz ochrony środowiska (8%).

Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy