SAMORZĄD GMINY MICHAŁOWice

WŁADZE GMINY MICHAŁOWICE

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Zastępca Wójta Gminy Michałowice

Anna 
Fabisiak

Zastępca Wójta Gminy Michałowice

Sekretarz Gminy Michałowice.

Wojciech Grzeniewski

Sekretarz Gminy Michałowice

Skarbnik Gminy Michałowice

Anna Jankowska

Skarbnik Gminy Michałowice

Urząd Gminy Michałowice


Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

Sekretariat:


tel.: +48 22 350 91 91

fax: +48 22 350 91 01

sekretariat@michalowice.pl

Poniedziałek: 9:00-18:00

Wtorek: 8:00-17:00

Środa:  8:00-16:00

Czwartek: 8:00-16:00

Piątek: 8:00-14:00

RADA GMINY MICHAŁOWICE

Rada Gminy Michałowice

Przewodnicząca Rady Gminy:Beata RycerskaWiceprzewodniczący Rady Gminy:Edward Kozłowski  


Maciej Polarczyk (pełnił funkcję do 27 IX 2022 r., obecnie członek Rady Gminy)

Pozostali członkowie Rady Gminy:Elżbieta Biczyk


Marek Biskot


Magdalena Bronisz


Joanna Chilarska


Jarosław Hirny-Budka


Anna Kamińska


Paweł Kordys


Joanna Kowalczyk


Adriana Król-Popiel


Agnieszka Paradowska


Katarzyna Parzyńska


Anna Wyszomirska

Działalność Rady Gminy Michałowice w 2022 r.

109

podjętych uchwał


6

interpelacji

31

zapytań zgłoszonych

do Wójta Gminy

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY MICHAŁOWICE III KADENCJI

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY MICHAŁOWICE III KADENCJI

Przewodnicząca MRG:Mateusz PietrzakWiceprzewodniczący MRG:Hanna Ogińska


Dominika Sierhej 


Andrzej Trzeciakowski 

Pozostali członkowie MRG:


Jakub Baranowski


Helena Bielecka


Franciszek Bielecki


Julia Brzostek


Jakub Burchard


Paweł Dziekoński


Aleksandra Kucińska


Jakub Kuciński


Iga Linczewska


Jakub Maliszewski


Wiktoria Olszewska


Aleks Pikiołek


Hanna Świątek


Franciszek Tokarski


Filip Zaremba


Zuzanna Zawiślak

Zdjęcie młodzieży w sali z podniesionymi rękoma.
Zdjęcie młodzieży w sali z podniesionymi rękoma.

TURNIEJ W FUTSALU O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY


1 marca 2022 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie odbył się Turniej Futsalu, w którym rywalizowały drużyny z gminnych szkół.


Do udziału w turnieju zaprosiła Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice wraz z Młodzieżową Radą Gminy, pod przewodnictwem Mateusza Pietrzaka, jej przewodniczącego.


Współorganizatorem zmagań był Zespól Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Cały turniej sędziował trener, Grzegorz Tomaszewski.Zdjęcie przedstawia puchary.

Siedmioosobowe drużyny z Komorowa, Michałowic i Nowej Wsi – 5 zawodników w polu oraz 2 rezerwowych – w formule „każdy z każdym” rozegrały 12 spotkań. Każde spotkanie było pokazem umiejętności technicznych piłkarzy i woli waliki do ostatniej sekundy meczu.


Turniej zakończyła uroczystość wręczenia pucharów i nagród dla wszystkich zawodników, które ufundowała Gmina Michałowice. Wręczyli je Beata Rycerska - przewodnicząca Rady Gminy,  Maciej Polarczyk - wiceprzewodniczący Rady oraz Wojciech Bentyn, wicedyrektor ds. liceum w Komorowie.

Zdjęcie przedstawia chłopców grających w piłkę na sali..
Zdjęcie chłopców grających w piłkę.
Zdjęcie młodzieży przy stoliku z pucharami.
Zdjęcie chłopca odbierającego puchar.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji rozgrywek. Młodzieżowa Rada jest głosem młodzieży. Teraz zajmiemy się sprawami priorytetowymi, ale widząc skalę sukcesu i Waszego odzewu po Turnieju, jesteśmy zdeterminowani, by w przyszłości robić tego typu wydarzenia! - powiedział Mateusz Pietrzak, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy  Michałowice na zakończenie turnieju.

Zdjęcie młodzieży siedzącej na krzesłach w sali.

Porozmawiajmy o przyszłości Europy


W ramach akcji "Porozmawiajmy o Przyszłości Europy" członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice odwiedzili w szkołach uczniów oraz nauczycieli. 


Celem spotkania było zachęcenie młodzieży oraz ich opiekunów do wspólnych rozmów dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. 


Wśród tematów dyskusji pojawiły się m.in. następujące zagadnienia: "Jak się uczyć skuteczniej języka  obcego?" oraz "Jak poznawać lepiej obcą kulturę?". 

Akcja młodzieży okazała się dużym sukcesem. Objęła ona swoim zasięgiem liczne grono młodzieży szkolnej oraz kadry nauczycielskiej. Sprawna realizacja projektu i dobra komunikacja umożliwiły radnym reprezentującym Młodzieżową Radę Gminy Michałowice dotarcie do ponad 330 uczniów z 18 klas, uczęszczających do szkół podstawowych  (klasy VII-VIII) oraz liceum ogólnokształcącego (klasa I). Można założyć, iż grono odbiorców było jeszcze większe, gdyż wydarzenie relacjonowano na bieżąco w mediach społecznościowych. Akcja MRG stała się również inspiracją dla nauczycieli oraz dyrekcji, aby organizować wewnętrzne debaty w swoich placówkach.


Co więcej, w dniach 25-27 maja 2022 r., na Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych organizowanym w Warszawie, Gmina Michałowice reprezentowana była przez przewodniczącego MRG, Mateusza Pietrzaka, który przekazał zgłaszane przez uczniów wnioski. 

Zdjęcie młodzieży w sali klasowej.
Zdjęcie młodzieży siedzących na krzesłach.

Gmina w rankingach 

perły samorządu 2022

Wyróżnienie w Rankingu Perły Samorządu 2022.

W 2022 r. miała miejsce dziesiąta edycja rankingu Perły Samorządu. Organizatorem rankingu jest  Dziennik Gazeta Prawna, a jego partnerem merytorycznym – PricewaterhouseCoopers (PwC).Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie wyróżnień miało miejsce na odbywającym się w Gdyni już po raz szósty kongresie Perły Samorządu – organizowanym wspólnie przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej i Miasto Gdynia.Wójt Małgorzata Pachecka zajęła III  miejsce w rankingu Najlepszy Włodarz Pereł Samorządu w kategorii gminy wiejskie. Natomiast Gmina Michałowice ponownie znalazła się wśród najlepszych gmin wiejskich w Polsce tego prestiżowego rankingu (V miejsce).

Ranking sporządzany jest w oparciu o dane dotyczące m.in.:


– Nasza gmina jest oceniana przez ekspertów w tym roku bardzo dobrze. Dwie Perły Samorządu to kolejny dowód  dobrego zarządzania gminą i wytężonej pracy wszystkich pracujących w urzędzie gminy i w jednostkach  - w GOPS, CUW, szkołach, bibliotekach. Nie traćmy jednak z oczu pracy radnych, sołectw, osiedli i organizacji pozarządowych, a także zaangażowanych mieszkańców. Wszyscy tworzymy to miejsce – nasze najlepsze miejsce do życia. Marzy mi się, abyśmy zachowali tak wysoką pozycję w kolejnych latach - powiedziała Małgorzata Pachecka.

RANKING "MIEJSCA EDUKACYJNYCH SZANS"

Wyróżnienie w rankingu "Miejsca edukacyjnych szans 2020-2021"

Gmina Michałowice zajęła II miejsce w rankingu "Miejsca edukacyjnych szans 2020-2021" w kategorii gminy wiejskie.

Ranking "Miejsca Edukacyjnych Szans" został stworzony przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnotę" we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute. 

Jego celem jest wskazanie samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia.

Gmina Michałowice  nie po raz pierwszy znalazła się w czołówce tego rankingu, dlatego też wielu dyrektorów innych placówek oświatowych czerpie inspirację z naszych dokonań. Jednak to nie powód by osiąść na laurach.

Jest jeszcze wiele pomysłów do zrealizowania. Od ubiegłego roku szkoła w Komorowie wypracowuje z Ewą Radanowicz swój własny program i przepis na sukces. Szkoła w Michałowicach także podjęła współpracę w tych obszarach, które uznała za najkorzystniejsze dla rozwoju, z korzyścią dla uczniów i nauczycieli. Trwa też diagnoza i budowany jest program szkoleniowy dla szkoły w Nowej Wsi. Pojawiły się nowe konkursy dla uczniów, w tym także międzygminne, w ramach stowarzyszenia "Mazovia" – mówiła Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice. Wkrótce zostanie omówiony z dyrektorami szkół przygotowany przez urząd gminy  program pracy z uczniem zdolnym, który jeśli uzyska akceptację Rady Gminy Michałowice, będzie wdrożony już  od  przyszłego roku szkolnego – dodała wójt.

Wójt Gminy Michałowice trzymająca wyróżnienie  w rankingu "Miejsca edukacyjnych szans 2020-2021"
Sesja plenerowa Edukacja Przyszłości.

Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego

Wyróżnienie w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego.

Gmina Michałowice zajęła I miejsce w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego w kategorii gminy wiejskie oraz została uhonorowana tytułem lidera powiatowego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Ranking Gmin zorganizowany został przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Celem rankingu jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. 

Ocenie poddawane są czynniki:

Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego.
Statuetka "Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego"

 Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 2022

Wyróżnienie w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2022

Gmina Michałowice zajęła 8. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2022 w kategorii Gmina Wiejska.


Ranking powstał w oparciu o analizę 15 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. 


Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, wśród których znalazły się informacje dot. m.in.: 

Samorządowy lider cyfryzacji

Wyróżnienie w VI edycji konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji"

Gmina Michałowice zajęła II miejsce w VI edycji konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji" w kategorii "Ponad codzienność -innowacyjne wdrożenia w zakresie e-usług dla mieszkańca".

Celem konkursu było wyróżnienie jednostek, których dorobek w zakresie transformacji cyfrowej wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych.

Konkurs został podzielony na trzy kategorie. Gmina Michałowice wzięła udział w kategorii "Ponad codzienność - innowacyjne rozwiązania w zakresie e-usług dla mieszkańców" przedstawiając do oceny nowy system teleinformatyczny e-BOI (elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta).

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce

Wyróżnienie w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce

Gmina Michałowice ponownie znalazła się wśród najlepszych w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, zajmując w nim II miejsce w kategorii gmin wiejskich.


Ranking powstał w oparciu o badanie danych ekonomicznych w każdej z 2.791 gmin w Polsce za 2021 r., z uwzględnieniem podziału na kategorie samorządów.  W kategorii gmin wiejskich analizowano wyniki finansowe 1.533 gmin.


Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego

Gminy oceniano wg 7 wskaźników ich kondycji finansowej: udziału dochodów własnych w dochodach ogółem JST, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych.

Tegoroczne II miejsce  Gminy Michałowice w tym rankingu, w kategorii gmin wiejskich, to ogromne wyróżnienie i docenienie codziennej zawodowej pracy mieszkańców gminy, jak i też wartość działania całego samorządu, a w szczególności urzędników. W porównaniu do ubiegłego roku jest to awans aż o 7 pozycji! Jesteśmy też jedyną gminą wiejską  z Mazowsza, która znalazła się w ścisłej czołówce - powiedziała Małgorzata Pachecka, wójt gminy.

Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Gmina Michałowice zajęła IX miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd w Polsce.

"Celem Konkursu było wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. Konkurs ma za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej. Dodatkowo, projekt nakierowany jest na zwiększanie świadomości w obszarze energetyki i ochrony środowiska wśród lokalnych społeczności, a tym samym zachęcanie mieszkańców regionu do pełnienia roli aktywnych i świadomych użytkowników oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza" (Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza).

W dniu 12 września 2022 r. podczas VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników.

Kapituła Konkursu, doceniając rozwiązania włożone w modernizację sektora energii, przyczyniającą się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej przyznała także gminie Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

Inne Wyróżnienia

Gmina Przyjazna Rowerzystom

Certyfikat w II Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Gmina Michałowice została wyróżniona w XI edycji konkursu "Gmina Przyjazna Rowerzystom".

29 września 2022 r., w Warszawie, w siedzibie PTTK odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom XI edycji konkursu.

W edycji tej udział wzięły 32 gminy. Gmina Michałowice została wyróżniona w swojej kategorii, tj. gmin do 20 000 mieszkańców. Certyfikat odebrali: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice, Maciej Polarczyk oraz Inspektor ds. Sportu Urzędu Gminy Michałowice, Marta Ostaszewska.

Konkurs ma na celu uhonorowanie gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych, wydają mapy i przewodniki rowerowe.