budżet obywatelski, FUNDUSZ SOŁECKI I OSIEDLOWY

budżet obywatelski

Budżet obywatelski Gminy Michałowice - grafika

Nauka języka włoskiego, montaż pojemnika na elektroodpady, warsztaty gry na Djembe, Koperta życia czy budowa siłowni plenerowej – to tylko niektóre z projektów pierwszej edycji BO gminy Michałowice, które zostały zrealizowane.  Łącznie złożonych zostało 26 projektów, w tym 21 infrastrukturalnych. Pozytywną ocenę merytoryczno-prawną otrzymało 8 projektów, które w okresie 24 września-8 października 2022 zostały poddane głosowaniu. Wszystkie z projektów uzyskały wymaganą liczbę głosów (minimum 35) i zostały skierowane do realizacji z budżetu gminy 2022. Łączna wartość projektów wyniosła 361.659,60 zł. 

pula środków budżetu obywatelskiego w 2022 r.:

500 000

ŚRODKI ZREALIZOWANE W RAMACH budżetu obywatelskiego w 2022 r.:

361 659

26

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

8

Liczba projektów poddanych pod  głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

8

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

397

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

377

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego

20

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego

Projekty poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

Zdjęcie mówiącej kobiety w okularach.
Zdjęcie przedstawia odmianę włoskiego słowa aspetto.
Zdjęcie przedstawia mobilny punkt na elektroodpady - zdjęcie nr 2.
Zdjęcie dzieci i kobiet grających na bębnach.
Plakat "Warsztaty śpiewu".
Koperta życia
Zdjęcie przedstawia plac zabaw.
Zdjęcie kobiety z zielonej sukience grającej na wiolonczeli.
Zdjęcie mężczyzny w białej koszuli grającego na wiolonczeli.

fundusz sołecki i osiedlowy

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego w 2022 r.:

917 723

+18,85 % 

do roku 2021

W roku 2022 z uwagi na zmniejszenie obostrzeń związanych z pandemią Covid-19, realizacja funduszu sołeckiego i osiedlowego odbywała się bez ograniczeń wymaganych w poprzednich latach. W porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost realizacji umów z tych funduszy, co wymagało włożenia dodatkowego wysiłku w ich przygotowanie. Wszystkie zajęcia dla mieszkańców Gminy zostały wznowione, jednak przy zachowaniu środków ostrożności, co sprawiło, że zaoferowano mieszkańcom szerszy zakres działalności, przy jednoczesnej realizacji budżetu sołeckiego i osiedlowego na bardzo wysokim poziomie. Mieszkańcy Gminy Michałowice mogli skorzystać z bardzo szerokiej oferty zajęć, warsztatów, wyjazdów, spotkań, koncertów itp. Ostatecznie realizacja funduszu sołeckiego i osiedlowego w 2022 r. wyniosła 98,04 %, co przy planie 936.024,61 zł stanowi wydatki w kwocie 917.723,52 zł. Fundusz sołecki został zrealizowany na poziomie 97,62 % (plan: 668.001,91 zł, wykonanie: 652.106,58 zł), co w porównaniu do roku 2021 stanowiło wzrost o 8,07 %.

Wykonanie funduszu sołeckiego i osiedlowego w 2022 r.

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO I OSIEDLOWEGO

Sołectwo Reguły

Sołectwo Pęcice

Sołectwo Nowa Wieś

Sołectwo Suchy Las

Sołectwo Komorów

Sołectwo Sokołów

Sołectwo Michałowice

Sołectwo Opacz Mała

Sołectwo Opacz-Kolonia

Sołectwo Pęcice Małe

Osiedle Granica

Osiedle Komorów

Osiedle Michałowice

Zdjęcie przedstawia dzieci bawiące się na dmuchanych zamkach.
Zdjęcie przedstawia stoisko z kiełbaskami z grilla.
Zdjęcie przedstawia osoby śpiewające kolędy.
Zdjęcie przedstawia kobiety wykonujące wianki świąteczne.