BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.:

6 077 894

+816,80%

do roku 2021

W roku 2022 Gmina Michałowice przeznaczyła blisko 6,1 mln zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Na zadania bieżące przeznaczono środki w wysokości 5.328.766,73 zł, zaś na realizację zadań majątkowych 566.494,75 zł. Znaczną część środków, ponad 4,4 mln zł, gmina przeznaczyła na finansowanie świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r. przedstawiono poniżej.

Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w Gminie Michałowice w 2022 r.

Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w Gminie Michałowice w 2022 r. - wykres kołowy.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISARIATU POLICJI W MICHAŁOWICACH

W roku 2022 mieszkańcy gminy Michałowice zgłosili 42 zagrożenia bezpieczeństwa, z czego do najbardziej uciążliwych należało:


W roku 2022 policjanci z ruchu drogowego zarejestrowali 341 zdarzeń drogowych, w tym 5 wypadków, w których jeden był ze skutkiem śmiertelnym. Głównym powodem w/w zdarzeń było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu i niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Wartym podkreślenia jest fakt, iż spośród 341 zdarzeń 169 miało miejsce na trasach szybkiego ruchu i drogach wojewódzkich, które przebiegają przez Gminę Michałowice. Niestety wśród zatrzymanych do kontroli policjanci z ruchu drogowego ujawnili 18 osób kierujących w stanie nietrzeźwości i 17 w stanie po użyciu alkoholu.


W ramach działań prewencyjnych funkcjonariusze z komisariatu w Regułach zatrzymali na gorącym uczynku przestępczym 67 osób. Ujawnili i zatrzymali 13 osób poszukiwanych przez organy ścigania. Doprowadzili do izby wytrzeźwień 19 osób, przeprowadzili 2.934 interwencji i wylegitymowali 3.513 osób.


Dzięki służbom ponadnormatywnym finansowanym przez Gminę, Michałowice są dużo bezpieczniejsze od Gmin ościennych. Do 30 września 2022 r. w Gminie Michałowice zarejestrowano 188 przestępstw, w tym samym okresie w Gminie Brwinów było ich 290, w Gminie Nadarzyn 274, Piastowie 238, a w Gminie Raszyn 325.


Pośród ujawnionych w Gminie Michałowice przestępstw prym wiodły przestępstwa kryminalne - 134, a wśród nich:


Zdecydowana większość zarejestrowanych przestępstw, bo blisko 70% zostało wykrytych.  

Zdjęcie funkcjonariuszy policji uczestniczących w konferencji.
Zdjęcie kobiety w mundurze policyjnym.
Zdjęcie Wójt Gminy Michałowice mówiącej do funkcjonariuszy policji.

W 2022 r. odbywały się takie akcje, jak Karta w dłoń i na rower!", "Powiatowe obchody Święta Policji w Regułach", „Jabłko czy Cytryna", czy piknik Bezpieczny Powiat Pruszkowski".  W ramach akcji Karta w dłoń i na rower!" uczniowie szkół mieli możliwość wyrobienia karty rowerowej. Do egzaminu zgłosiło się około 120 uczniów. 16 lipca odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w Regułach.  Przy okazji święta komendant Komisariatu Policji w Michałowicach, nadkomisarz Małgorzata Pietrusiak otrzymała mianowanie na wyższy stopień.  Akcja „Jabłko czy Cytryna" odbyła się po raz kolejny. W kwietniu uczniowie szkoły podstawowej wraz z policjantami zatrzymywali kierowców na ul. Polnej w Michałowicach, a w czerwcu tych przejeżdzających ulicą Ireny w Komorowie. Trzecia edycja akcji w 2022 roku odbyła się 18 października na ulicy Głównej, przy szkole w Nowej Wsi.

DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczej STRAŻY Pożarnej w Nowej Wsi

248

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2022 r.

44

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2022 r.

40

Liczba strażaków w OSP w 2022 r.

Strażacy-ratownicy z jednostki OSP w Nowej Wsi odnotowali w minionym roku 248 wyjazdów do zdarzeń obejmujących pożary, zagrożenia miejscowe, alarmy fałszywe oraz pomoc zespołom ratownictwa medycznego charakteryzując się średnim 4-minutowym czasem wyjazdu do akcji ratowniczo-gaśniczej. Jednostka OSP w Nowej Wsi w minionym roku organizowała szereg zbiórek pomocy rzeczowej na rzecz ogarniętej wojną Ukrainy oraz aktywnie angażowała się w szereg imprez na terenie Gminy Michałowice. 

W 2022 r. potencjał kadrowy jednostki tworzyło 40 strażaków, wśród nich:

Zdjęcie zafoliowanych palet, z darami dla Ukrainy, ustawione na placu OSP.
Zdjęcie strażaka polewającego wodą wóz strażacki.
Zdjęcie grupowe ratowników medycznych i strażaków.
Zdjęcie strażaków udzielających pierwszej pomocy.