KARTA MIESZKAŃCA GMINY MICHAŁOWICE

Zdjęcie przedstawia Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice z obu stron

Program jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej


Działanie to ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, budowanie szerokiej oferty zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, w tym możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, dostępności do form działalności i wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.

Do otrzymania Karty Mieszkańca uprawniony jest
każdy mieszkaniec Gminy Michałowice, który:

Rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a także wskazuje w zeznaniu podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest Gmina Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód.

Rozlicza podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i zadeklarował w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania Gminę Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód.


Korzysta ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej albo posiada status osoby bezrobotnej nadany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie oraz zadeklarował Gminę Michałowice jako miejsce zamieszkania.

Dzieci osób wcześniej wymienionych, wspólnie z nimi zamieszkujące, do ukończenia 18 roku życia, a powyżej 18 roku życia pod warunkiem pozostawania uczniem lub studentem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

1 213

Liczba wydanych kart 

w 2022 r.

1 496

Liczba aktywnych kart
od 1 stycznia 2022 r.

(ogółem 5 922 karty wydane)

KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY MIESZKAŃCA 

Grafika przedstawia Logo Biletu Michałowiczanin - grafikę pociągu na żółtym tle

Od 1 lipca 2020 r. posiadacze Karty Mieszkańca mogą korzystać z ulgowych przejazdów kolejką WKD. Posiadacze Karty Mieszkańca mają tańsze przejazdy kolejką  WKD na linii Nowa Wieś Warszawska – Warszawa Salomea. Bilet normalny kosztuje 2,50 zł (12 min) i 3 zł (19 min). Bilet miesięczny dla posiadaczy Karty Mieszkańca wg taryfy normalnej jest dla nich tańszy o 40 zł, a bilet kwartalny wg taryfy normalnej o 90 zł.


Szczegółowe informacje na ten temat zawarto na podstronie Bilet Michałowiczanina.

Grafika przedstawia korzyści z posiadania Karty Mieszkańca - grafikę pociągu na czerwono-szarym tle

Dopłaty na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej w systemie dziennym oraz posiadającego Kartę Dużej Rodziny - wysokość świadczenia jest kwotowa i zależy od miesięcznej wysokości kosztów zakupu biletów długookresowych. Przykładowo przy bilecie do 75 zł, wysokość dopłaty wyniesie 30 zł, przy bilecie powyżej 150 zł -  70 zł. 

Zdjęcie przedstawia pływalnię.

Tańsze bilety na pływalni KAPRY w Pruszkowie — mieszkańcy posiadający „Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice”, na podstawie ustaleń z 2022 r. zapłacą o 5 złotych mniej za każdy bilet wstępu na pływalnię KAPRY w Pruszkowie. Różnica w cenie biletu zostanie pokryta z Budżetu Gminy Michałowice 2023.

Tańsze wejścia na basen są możliwe dzięki podpisanemu porozumieniu z pływalnią.

Grafika prezentuje korzyści z posiadania Karty Mieszkańca - dwoje bawiących się dzieci w żłobku

Dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym - rodzice za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku wnoszą opłatę w wysokości 500 zł miesięcznie. Pozostały koszt ponosi gmina, dofinansowując  bezpośrednio wybrane placówki. 

Bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV.

Bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV

Objęte są nimi dziewczynki i chłopcy w wieku 13 i 14 lat, mieszkańcy Gminy Michałowice. Do szczepień kwalifikowano tylko mieszkańców gminy. Miejsce zamieszkania weryfikowano na podstawie ważnej Karty Mieszkańca Gminy Michałowice (karty wydawane są na okres 1 roku - sprawdź ważność karty) lub informacji zawartych w dokumentach składanych w Urzędzie Skarbowym – rozliczeniu rocznym lub formularzu aktualizacji adresu zamieszkania podatnika.

Korzyści z posiadania Karty Mieszkańca - grafika 5

Pierwszeństwo w rezerwowaniu/odbiorze wejściówek na wydarzenia organizowane przez gminę w sali multimedialnej Urzędu Gminy. 

Grafika przedstawia biały napis "bezpłatne szczepienia przeciw grypie" na jasnoniebieskim tle

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie prowadzone w okresie jesiennym Objęte są osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowań na grypę: seniorzy 65+, osoby objęte opieką GOPS Michałowice, renciści, rolnicy pobierający emerytury rolnicze oraz dzieci w wieku 4-5 lat. 

Grafika przedstawia Korzyści z posiadania Karty Mieszkańca - zielony napis "psy i koty" na białym tle z dopiskiem "Bezpłatne znakowanie. Dopłata do sterylizacji i kastracji w wysokości 50% kosztów zabiegu

Bezpłatne znakowanie psów i kotów. Dopłaty w wysokości 50% do sterylizacji i kastracji psów i kotów. 

Karta Mieszkańca Gminy Michałowice.

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie to kolejny partner, który przystąpił do programu Karty Mieszkańca Gminy Michałowice.


Dzięki karcie mieszkańca nie trzeba wyrabiać dodatkowej bibliotecznej karty  Komorowskiej Biblioteki.

Zniżki w ramach programu oferują partnerzy:

SZCZEGÓŁY NA TEMAT PARTNERÓW Programu - SPRAWDŹ!

Partnerzy programu Kata Mieszkańca Gminy Michałowice.

KARTĘ MIESZKAŃCA GMINY MICHAŁOWICE MOŻNA ZAKŁADAĆ
I Przedłużać ONLINE

Od 2020 r. wniosek o wydanie pierwszej karty można złożyć elektronicznie: WNIOSEK.


Dodatkowo ONLINE można sprawdzić także ważność posiadanej Karty Mieszkańca: SPRAWDZENIE KARTY oraz dokonać jej przedłużenia: PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY.


Karta Mieszkańca Gminy Michałowice wymaga przedłużania raz w roku. 


W 2020 r. uległ zmianie regulamin oraz wniosek w zakresie ubiegania się o nową Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice.


REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY MIESZKAŃCA GMINY MICHAŁOWICE

Grafika przedstawia Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice (z obu stron)
Grafika przedstawia Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice (z obu stron)