SUKCESY UCZNIÓW

STYPENDa dLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Stypendia przyznane w 2022 r. ogółem:

Konkursy i sukcesy szkolne w 2022 r.

Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół jest rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach. Uczniowie szkół naszej gminy, przy wsparciu nauczycieli, podejmowali rywalizację w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach. 

Szkoła Podstawowa w Michałowicach

6

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie SP w Michałowicach w roku szkolnym 2021/2022

9

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie SP w Michałowicach w roku szkolnym 2021/2022

4

Liczba wyróżnień zdobytych przez uczniów SP w Michałowicach w roku szkolnym 2021/2022

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

43

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSO w Komorowie w roku szkolnym 2021/2022

11

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSO w Komorowie w roku szkolnym 2021/2022

4

Liczba uczniów ZSO w Komorowie, którzy zajęli miejsca IV i V w konkursach w roku szkolnym 2021/2022

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

19

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSP w Nowej Wsi w roku szkolnym 2021/2022

10

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSP w Nowej Wsi w roku szkolnym 2021/2022

9

Liczba wyróżnień zdobytych przez uczniów ZSP w Nowej Wsi w roku szkolnym 2021/2022

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.