DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH

Wartość DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH W roku 2022 R.:

8 857 223

+15%

do roku 2021

8 857 223

Wartość dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli i żłobków ogółem w 2022 r.

8 151 763

Wartość dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli w 2022 r.

705 460

Wartość dotacji przekazanej dla niepublicznych żłobków w 2022 r.

Kwota dotacji przekazanej w roku 2022 dla niepublicznych placówek przedszkolnych wyniosła łącznie
8.857.222,89. W Gminie Michałowice w 2022 r. funkcjonowało 11 przedszkoli niepublicznych oraz w ramach innych form wychowania przedszkolnego - 6 niepublicznych punktów przedszkolnych. Łącznie 483 dzieci korzystało z usług niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Michałowice, w tym 266 dzieci z terenu Gminy Michałowice.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2022 r.

W celu wsparcia mieszkańców i pomocy mamom w powrocie do pracy zawodowej, Gmina Michałowice dotuje pobyt w żłobku dzieci zamieszkałych na naszym terenie. Dzięki niej rodzice, którzy odprowadzają podatek w Gminie Michałowice, ponoszą mniejsze opłaty za żłobek. Dotacja gminy wynosiła 700,00 zł na każde dziecko do 31 sierpnia i 500,00 zł od 1 września. Dotacja przekazywana jest przez 12 miesięcy (od września do sierpnia). Kwota dotacji przekazanej w roku 2022 dla niepublicznych żłobków wyniosła łącznie 705.460,00 i była wyższa o 10% w stosunku do tej z 2021 r.

Dotacje dla żłobków niepublicznych w 2022 r.