EDUKACJA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową:

66,70%


-7,53 pp.
do roku 2021

14 402

Bieżące wydatki oświatowe

 na ucznia

9 607

Subwencja oświatowa
na ucznia

4 795

Dopłata ze środków własnych

na 1 ucznia

Budżet oświatowy Gminy Michałowice w 2022 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę 

i wychowanie w 2022 r.

50 259 272

+5,93%

do roku 2021