Raport o stanie Gminy Michałowice w 2022 roku

Wójt Gminy Michałowice

DRODZY MIESZKAŃCY,

To już kolejny raport o stanie gminy, który oddajemy w Państwa ręce. Codziennie dociera do nas wiele danych – ekonomicznych, demograficznych, statystycznych o Polsce jako całości. Warto te dane skonfrontować z sytuacją gminy, w której mieszkamy. Bardzo do tego zachęcam.


Od kilku lat jego publikacja jest obowiązkiem gminy. Chcą Państwu ułatwić zgłębianie danych o gminie, w której mieszkacie, staramy się, aby forma raportu była jak najbardziej przyjazna i łatwa w odbiorze nawet dla osób, które po raz pierwszy interesują się danymi lokalnymi. Stąd odejście od dokumentu papierowego w stronę dokumentu multimedialnego, w której to formie czytelniej przedstawia się niektóre kwestie np. porównania miedzy poszczególnymi latami aktywności gminy.


Czytelnikom tegorocznego raportu chciałam w tym roku zwrócić szczególną uwagę na łączną sumę kwot pozyskanych przez gminę ze źródeł zewnętrznych. Przede wszystkim z dotacji Unii Europejskiej, dotacji rządowych, dotacji samorządu województwa mazowieckiego, ale także innych źródeł. Pozyskaliśmy 19 mln zł, co stanowi niemal 9% procent całości budżetu w 2022 roku. 


Dodatkowo przyciąga uwagę na kwestia konsekwentnego pozyskiwania przez gminę gruntów w kluczowych miejscach na rzecz przyszłych inwestycji. W 2022 roku pozyskaliśmy już kolejny grunt w centrum Michałowic, gdyż kształtowanie centrów miejscowości jest dla Państwa szczególnie ważne. 

Korzystając z okazji zwrócę się do Państwa z prośbą o ewentualne komentarze dotyczące formy raportu lub/i zestawień w nim się znajdujących. Być może potrzebują Państwo jakiś dodatkowych danych, dodatkowych zestawień, innej formy przedstawienia konkretnych kwestii. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i prosimy o kontakt w tej sprawie z urzędem gminy np. za pomocą e-maila: sekretariat@michalowice.pl


Życzę miłej lektury o naszej małej ojczyźnie,Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Raport o stanie Gminy Michałowice w 2022 r. do pobrania również w wersji PDF

Przycisk

Jak wypadamy na tle innych gmin?

Ogólna ocena rozwoju

Kolejny rok z rzędu sytuację Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej można ocenić jako sprzyjającą lub bardzo sprzyjającą. Gmina jest liderem w aspekcie budżetowym.